FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक एेन ७५/७६ 09/16/2018 - 14:34 PDF icon Aarthik.pdf
बिनियोजन एेन ७५/७६ 09/16/2018 - 13:11 PDF icon Biniyojan.pdf
नलगाड राजपत्रमा प्रकाशित विपद् व्यवस्थापन काेष कार्यविधि ७५/७६ 09/02/2018 - 12:06 PDF icon विपद् व्यवस्थापन काेष कार्यविधि.pdf
नलगाड नगरपािलकाकाे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/02/2018 - 12:02 PDF icon नलगाड नगरपािलकाकाे राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
नलगाड राजपत्रमा प्रकाशित नलगाड नगरपालिकाकाे स्थानीय कानून निर्माणकाे परामर्श सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ ७५/७६ 09/02/2018 - 11:58 PDF icon नलगाड नगरपालिकाकाे स्थानीय कानून निर्माणकाे परामर्श सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड २०७४.pdf
नलगाड राजपत्रमा प्रकाशित कर्मचारी तथा पदाधिकारीकाे सेवा सम्बन्धी निर्देशिका ७५/७६ 09/02/2018 - 11:55 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीकाे सेवा सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
नलगाड राजपत्रमा प्रकाशित अार्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका ७५/७६ 09/02/2018 - 11:53 PDF icon अार्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
नलगाड राजपत्रमा प्रकाशित अार्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका ७५/७६ 09/02/2018 - 11:50 PDF icon अार्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 08/03/2018 - 14:27 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सुबिधा सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
नलगाड नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/14/2018 - 14:46 PDF icon नलगाड नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-signed.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी