FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/18/2019 - 16:53 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
व्यापारिक फर्म दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 15:55 PDF icon व्यापारिक फर्म दर्ता २०७५.pdf
नलगाड नगरपालिका नगर सभा कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:41 PDF icon नलगाड नगरपालिका नगर सभा कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०७४.pdf
नलगाड नगरपालिका नगर शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:33 PDF icon नलगाड नगरपालिका नगर शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:29 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुक अाचारस‌हिता २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:27 PDF icon त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुक अाचारस‌हिता २०७४.pdf
त्रिवेणी नलगाड नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:25 PDF icon त्रिवेणी नलगाड नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
जलश्राेत कार्यविधि ७५/७६ 10/07/2018 - 12:21 PDF icon जलश्रोत कार्यविधि २०७५.pdf
नेपाल नागरीकता नियमावली २०६३ ७५/७६ 10/04/2018 - 13:55 PDF icon citizenship_regulation_2063_20110803065314_2_.pdf
नेपाल नागरीकता एेन २०६३ ७५/७६ 10/04/2018 - 13:54 PDF icon Nepal Citizenship Act-2063_20130422112126.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी