FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

डम्बर बहादुर रावत

नगर प्रमुख

ito.nalgaadmun@gmail.com 9742236335

सरिता सिंह

नगर उप प्रमुख

sarusingh012345@gmail.com 9868079282/9822435445

विरेन्द्रन खड्का

वडा अध्यक्ष

९८४१८३४५२८

सर्वजित वि.क

प्रवक्ता

९८४२३२४६४७

धन बहादुर महर

वडा अध्यक्ष

९८४८१६९४९४

पुर्ण बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

purna2024@gmail.com ९८४९७०४६४३

बद्री बहादुर पन्त

वडा अध्यक्ष

pantbadri2045@gmail.com 9858084560/9818325006

लाल बहादुर वानिया

वडा अध्यक्ष

९८६१५६०१७२

भविन्द्र बहादुर सिंह

वडा अध्यक्ष

९८६४९३२४८०

ओमराज वलि

वडा अध्यक्ष

nalgadmunwada5@gmail.com ९८६४३६७१९२

सेते गिरि

वडा अध्यक्ष

९८६५२२९३५३

कौशि बहादुर विष्ट

वडा अध्यक्ष

९८६६७१३०८३

मोहन बहादुर खत्री

वडा अध्यक्ष

९८६६८४४३४२

कृष्ण बहादुर गिरि

वडा अध्यक्ष

९८४१४३०८०९

अनिता रोकाय

वडा अध्यक्ष

९८६६७६२९२२

सरिता कुमारी शाही

कार्यपालिका सदस्य

९८४२६८४३३१

सरिता वादी

कार्यपालिका सदस्य

९८६८६६२३७५

सर्वजित बि.क

कार्यपालिका सदस्य

९८४२३२४६४७

कुमारी वि.क

कार्यपालिका सदस्य

९७४५२११०१५

खिमा कुमारी शर्मा

कार्यपालिका सदस्य

९८६८६८४६७७

कलिवान नेपाली

कार्यपालिका सदस्य

९८६४३४०३५४

शिला कुमारी कामी

कार्यपालिका सदस्य

९७४५४९८७६८

दिपा कामी

दलित महिला सदस्य

९८६२७४७७३९

प्रमिला दमाई

दलित महिला सदस्य

देवसरा विक

दलित महिला सदस्य

९८६८१८६०११

प्रकाश शर्मा

वडा सदस्य

९८४८३३५१९५

नविन वानियाँ

वडा सदस्य

भवि बहादुर बुढा

वडा सदस्य

९७४६५२५८८४

टेक बहादुर शाही

वडा सदस्य

९७४२२६२४९७

तप्त बहादुर वानियाँ

वडा सदस्य

डम्मर बहादुर बुढा

वडा सदस्य

९७४९४६७२१४

कुमारी खत्री

महिला सदस्य

खिमा कुमारी शर्मा

महिला सदस्य

चन्द्रकला वस्नेत

महिला सदस्य

९७४८४९०५७३

निर्मला नेपाली

दलित महिला सदस्य

धनसरी कुमारी दमेनि

दलित महिला सदस्य

नानीकला कामी

दलित महिला सदस्य

९८६७३१२८३३

कर्ण बहादुर कुसारी

वडा सदस्य

शान्त बहादुर वस्नेत

वडा सदस्य

मनमाया बुढा

कार्यपालिका सदस्य

९७४२२१८०९२

शिव बहादुर वली

वडा अध्यक्ष

९७४८३२७०३९

गोपाल बहादुर खत्री

वडा सदस्य

खर्क बहादुर वस्नेत

वडा सदस्य

गिता वि क

वडा सदस्य

९८४३८५९६३४

चित्र प्रसाद शर्मा

वडा सदस्य

९८५८०२२२१३

बिमला कुमारी सिंह

महिला सदस्य

सरिता कुमारी शाही

महिला सदस्य

९८४२६८४३३१

पुष्पा खत्री

महिला सदस्य

रमिता कुमारी शाही

दलित महिला सदस्य

रुपकुमारी

दलित महिला सदस्य

९८६८३४८८६२

मोतिकला परियार

दलित महिला सदस्य

९८१५५७११५३

शिला कुमारी कामी

दलित महिला सदस्य

नवराज सिंह

वडा सदस्य

मने दमाई

वडा सदस्य

९८६५२३१८५१

टंक बहादुर शाही

वडा सदस्य

९८२४५२४१४९

अमर वली

वडा सदस्य

विरममाने सार्कि

वडा सदस्य

राम बहादुर सिंह

वडा सदस्य

९८६४३६०२०६

गणेश बहादुर पुन

वडा सदस्य

९८६६८८२५९३

लालबहादुर खत्री

वडा सदस्य

दिपा ध्यार

महिला सदस्य

अमृता घर्ति

महिला सदस्य

९८०७४४९६९२

मनमाया घर्ति

महिला सदस्य

९७४२२१८०९२

सम्झना नेपाली

दलित महिला सदस्य

जानकी विक

दलित महिला सदस्य

९७४२९५८२५८

कुमारी विक

दलित महिला सदस्य

९७४५२१९०९५

धनरुप ध्यार

वडा सदस्य

कर्ण बहादुर बुढा

वडा सदस्य

९७४२२०९२८०

डम्मर बहादुर बुढा

वडा सदस्य

९८६७७००४६८

विशाल विक

वडा सदस्य

टिकाराम जैसि

वडा सदस्य

९८४९८८४६२२

भुमिलाल घर्ति

वडा सदस्य

९७४८७७०५०५

कमला कुमारी वानियाँ

महिला सदस्य

मोतिकुमारी डाँगी

महिला सदस्य

९८४७९६८९२५

लिला चन्द

महिला सदस्य

९७४४२६६७३०

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी