FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजित ऐन २०८० । ८०/८१ 10/05/2023 - 10:37 PDF icon विनियोजित ऐन २०८०.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा बनेको आर्थिक ऐन । ८०/८१ 07/19/2023 - 15:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
नलगाड नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ ७९/८० 05/14/2023 - 14:26
नलगाड नगरपालिकाको स्थानीय बालअधिकार समिति तथा वडा बालअधिकार समिति संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 05/14/2023 - 13:12 PDF icon स्थानीय बालअधिकार संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ (प्रथम संशोधन) ७९/८० 04/25/2023 - 14:37 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९ । ७९/८० 01/13/2023 - 14:57 PDF icon नलगाड नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ । ७९/८० 11/29/2022 - 09:17 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आँखा कान उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 11/29/2022 - 08:42 PDF icon आखा कान नाक उपचार कार्यविधि २०७९.pdf
नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य संकट एवं विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ ७९/८० 08/25/2022 - 11:07 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको स्वास्थ्य संकट एंव विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपेरीवेक्षण निर्देशिका २०७८ । ७९/८० 08/24/2022 - 14:01 PDF icon नलगाड नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७८.pdf

Pages