FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नलगाड नगरपालिका को एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 12/27/2020 - 11:30 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन िनर्देशिका,२०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/10/2020 - 13:43 PDF icon नलगाड नगरपालिकको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक एन २०७७ ७७/७८ 07/10/2020 - 13:30 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक एन २०७७.pdf
नलगाड नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशाेधन) ७६/७७ 01/16/2020 - 16:25 PDF icon New Doc 2020-01-16.pdf
नलगाड नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/19/2019 - 17:45 PDF icon नलगाड नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
नलगाड नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/18/2019 - 16:58 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 07/18/2019 - 16:53 PDF icon नलगाड नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६.pdf
व्यापारिक फर्म दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 15:55 PDF icon व्यापारिक फर्म दर्ता २०७५.pdf
नलगाड नगरपालिका नगर सभा कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:41 PDF icon नलगाड नगरपालिका नगर सभा कार्य सञ्‍चालन नियमावली, २०७४.pdf
नलगाड नगरपालिका नगर शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:33 PDF icon नलगाड नगरपालिका नगर शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages