FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

नगर परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नलगाड नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाको निर्णयहरु ।

७३/७४ 01/05/2022 - 12:49 PDF icon २०७४ सालको प्रथम नगरसभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाको निर्णयहरु ।

७३/७४ 01/05/2022 - 12:52 PDF icon २०७४ साल फागुन २७ को दोस्रो नगरसभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाको निर्णयहरु ।

७५/७६ 01/05/2022 - 13:10 PDF icon २०७५ अषाढ २६ गतेको तेस्रो नगरसभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको चौथो नगरसभाको निर्णयहरु ।

७५/७६ 01/05/2022 - 13:12 PDF icon २०७५ माग २१ गतेको चौथो नगर सभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/05/2022 - 13:15 PDF icon २०७६ सालको पाँचौ नगर सभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको छैठौ नगरसभाको निर्णयहरु ।

७६/७७ 01/05/2022 - 13:19 PDF icon २०७७ असार ११ छैठौ नगरसभाको निर्णय.pdf

नलगाड नगरपालिकाको सातौ नगरसभाको निर्णयहरु ।

७७/७८ 01/05/2022 - 13:22 PDF icon २०७७ साल फागुन १० गतेको सातौ नगरसभा.pdf

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी