FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएका लाभग्राहिको विवरण सहितको प्रमाणित अभिलेख । ७९/८० Sunday, January 21, 2024 - 13:08 PDF icon बैङक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा जिल्ला समिक्षा भएको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ८०/८१ Wednesday, December 13, 2023 - 13:38 PDF icon वार्षक प्रगति समीक्षा आ व २०८०।०८१.pdf
पशुसेवा शाखाको २०७९।०८० मा सम्पन्न भएको भौतिक र वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन । ८०/८१ Sunday, August 6, 2023 - 16:23 PDF icon पशुसेवा शाखाको वार्षिक रिपोर्ट.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९।०८० आयुर्वेद औसधालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेद । ७९/८० Tuesday, July 11, 2023 - 15:32 PDF icon आयुर्वेद रिपोर्ट.pdf
आ.व. २०७९।०८० पशुसेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Tuesday, July 11, 2023 - 14:59 PDF icon पशुसेवा शाखाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९.pdf
उद्यम विकास शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ श्रावन देखी पौष सम्म । ७९/८० Tuesday, March 14, 2023 - 15:17 PDF icon उद्यम विकासको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।.pdf
रोजगार शाखाको अर्धवार्षक प्रगतिप्रति समिक्षा प्रतिवेदन । ७९/८० Sunday, March 5, 2023 - 10:29 PDF icon रोजगार शाखा रिपोर्ट.pdf
न्यायीक समितिको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९ । ७९/८० Tuesday, January 31, 2023 - 14:50 PDF icon न्यााीक प्रतिवेदन.pdf
नलगाड नगरपालिकाको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम २०७९ । ७९/८० Tuesday, January 31, 2023 - 14:41 PDF icon Presention Report 2079।080.pdf
नलगाड नगरपालिका शिक्षा शाखाको आव २०७९ पौष सम्मको प्रगति प्रतिवेदन । ७९/८० Friday, January 27, 2023 - 12:16 PDF icon शिक्षा शाखाको शाखाअर्धबार्षिक प्रगति विवरण २०७९.pdf

Pages