७५/७६

सार्वजनिक जग्गा तथा वनक्षेत्र सम्बन्धि सूचना

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा नलगाड नगरपालिकाको मिति २०७५।१०।०३ गतेको नगर कार्यपालिकाको वैठकबाट यस नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा तथा वनक्षेत्र कसैले अधिकरण र अतिक्रमण गर्न नपाईने भनी निर्णय भएकोले सोही निर्णय बमोजिम यो सार्वजनिक सूचना जारी गरीएको छ । यदि यो सूचना प्रकाशित भए पश्चात कसै

दस्तावेज: 

Pages