FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
नलगाड नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनको निशुल्क त्यसपछि रु १०० का दरले
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र
२) दुलाहा(दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको
नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा
एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

नमुना फाराम तथा अन्य: