FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

नलगाड नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा

“समृद्ध र सफा नगर, दीगो विकास र सुशासनको लहर”
नलगाड नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा
आगामी आ.व. ०७५/०७६ को
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण समारोह
आषाढ १०,२०७५
आयोजक
नलगाड नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
दल्ली जाजारकोट, कर्णाली प्रदेश, नेपाल
 

आर्थिक वर्ष: