FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

नलगाड नगरपालिकाको भवन निर्माण हुने स्थानमा रहेका घर टहरा घुम्ती लगायत अन्य सामानहरु हटाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: