FAQs Complain Problems

सूचनाहरु :

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/०१/२५

७५/७६ 05/10/2018 - 12:13

मिति २०७५।०३।१२ देखि २०७५।०६।२१ सम्मकाे नगर कार्यपालिकाकाे बैठककाे निर्णयहरु

७५/७६ 12/01/2018 - 23:43 PDF icon New_Doc_2018-11-14_(1)[1].pdf

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/०८/०६

७५/७६ 03/06/2019 - 13:26

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/०८/१३

७५/७६ 03/06/2019 - 13:42

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/९/०२

७५/७६ 03/06/2019 - 14:24

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/०९/१३

७५/७६ 03/06/2019 - 14:26

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/१०/०३

७५/७६ 03/06/2019 - 14:27

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/१०/१०

७५/७६ 03/06/2019 - 14:30

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७५/१०/२४

७५/७६ 03/06/2019 - 14:32

२०७५ फागुन ९ गते देखि २०७६ जेठ ३० गते सम्मको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 01/17/2020 - 20:22 PDF icon New Doc 2020-01-14.pdf

२०७६ असार ८ गते देखि २०७६ मंसिर १४ गते सम्मको नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७६/७७ 01/17/2020 - 20:29 PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

Pages

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी