FAQs Complain Problems

समाचार

नलगाड नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

दल्ली जाजरकाेट

Read More

खनटाउरा

Read More

नहकुली पिक

Read More

दल्ली बजार

Read More

नलगाड खाेला

Read More

नलगाड नगरपालिकाको एक चिनारी

सूचना तथा समाचार

प्राथमिक अस्पताल दल्लीको लागि करार सेवामा सहयोगी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दररेट (कोटेशन) पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

अ.न.मी. पदको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

पि.पि. आर. खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना ।

जिल्ला दररेट जो जस संग सम्बन्धीत छ ।

नलगाड नगरपालिकामा रहेका बंगुरपालक कृषकका लागि जरुरी सूचना ।

सहित तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाइ सहिद स्मृति भत्ता प्राप्तिको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

सहायक स्तर अ.हे.व को लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

प्राविधिक सहजकर्ताको लिखित परिक्षा संचालन सम्बन्धमा

छैठौ अधिकृत स्तर पशु चिकित्सक सेवा करारको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
ito.nalgaadmun@gmail.com
9742236335

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
Email:
dbhattarai1991@gmail.com
Phone Number:
9858023363