FAQs Complain Problems

नहकुली पिक

Read More

दल्ली जाजरकाेट

Read More

खनटाउरा

Read More

नहकुली पिक

Read More

दल्ली बजार

Read More

नलगाड खाेला

Read More

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधाहरु के के हुन्?

नगरपालिका बाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता बसाइ सराई तथा अन्य प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ, साथै गैरसरकारी संस्था दर्ता, प्राकृतिक प्रकोप सहायता, घ वर्गकाे लाइसेन्स प्राप्त नवीकरण तथा अन्य सेवा सुबिधा प्रदान गरिन्छ I

Pages

नमुना फारमहरु

सामाजिक सुरक्षा

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
नगर उप प्रमुख
प्रवक्ता

कर्मचारी

नि.प्र.प्र. अधिकृत
सूचना अधिकारी
इन्जिनियर

नगर कार्यपालिकाको निर्णय

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७४/०६/०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७४/०६/०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७४/०३/२४

 नगर कार्यपालिकाकाे बैठक २०७४/०३/२४

पहिलाे नगर कार्यपालिकाकाे बैठक

पहिलाे नगर कार्यपालिकाकाे बैठक

Pages

जानकारी